Clubdag 2016

Op de ingelaste ledenvergadering van 12 oktober 2016 zijn de volgende leden gekozen als bestuurslid:

 

Kandidaat

Functie

Janneke Kraan

Voorzitter

Mirjam Stol

Penningmeester

Annemarie Wieringa

Secretaris

Peter Dijkstra

Vicevoorzitter