Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert een aantal keer per jaar een wedstrijd. Bijvoorbeeld de Winterloop in februari en de Parkstadloop in mei. Daarnaast levert de evenementencommissie een bijdrage aan de organisatie van de Natuurloop Meerwijk die jaarlijks in juni wordt georganiseerd. Deze wedstrijden maken deel uit van het Schutrups Loopcircuit. Ter voorbereiding op die wedstrijden komt de evenementencommissie een aantal keer bij elkaar. (URL: http://www.loopcircuit.nl/)
De evenementencommissie vergadert voorafgaand aan een evenement gemiddeld 3 keer. De eerste voorbereidingen voor een loop beginnen ca. 6 maanden van te voren met het aanmelden van de wedstrijden op diverse hardloopsites en tijdschriften. De vergunning wordt vervolgens aangevraagd bij de gemeente en de accommodaties worden besproken. Er wordt gewerkt volgens een draai-boek waarin alle werkzaamheden en taken omschreven staan. Ieder lid van de evenementencommissie heeft zijn eigen takenpakket.
Het organiseren van de wedstrijden kan de evenementencommissie natuurlijk niet alleen. Per evenement wordt er een beroep gedaan op ruim 50 vrijwilligers die zorgen dat alles goed verloopt. Om een indicatie te geven gaat het om de volgende functies: 4 EHBO'ers, een speaker, een starter, 5 juryleden, 15 verkeersregelaars, 4 parcours opbouwers, 10 personen voor de inschrijving, 6 mensen voor de verzorgingsposten, enz.
Voor elke wedstrijd doen we binnen de vereniging een beroep op vrijwilligers die meehelpen met de organisatie. Daarbij houden we rekening met de wens om zelf mee te lopen.
Vind je het leuk om een bijdrage te leveren? Neem dan contact op met:  …. E-mailadres