Ledenadministratie

Contact met de ledenadministratie

Klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om een mail te sturen naar de ledenadministratie.

Elke vereniging heeft een ledenadministratie die de aanmeldingen en afmeldingsprocdures met de AtletiekUnie onderhoudt.

 

Algemene informatie

Heb je belangstelling of vragen neem dan contact op met één van onze trainers, zodat je kunt instromen in één van onze loopgroepen. Als je lid wilt worden kun je in ieder geval 3 proeftrainingen mee gaan draaien om daarna een beslissing te nemen of je lid wil worden van onze Atletiekvereniging. Trainingsdagen en -tijden zijn te vinden onder commissie sport.

 

Procedure aanmelden

-Je meldt je aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

-Het lidmaatschap gaat direct in na ontvangst door de ledenadministratie van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier.

-Het machtigingsformulier dat op de aanmeldpagina staat afdrukken, invullen en inleveren bij je trainer of in het postbakje van de ledenadministratie leggen (Clubhuis: Baan 7). Opsturen kan ook: Postbus 372, 9640 AJ Veendam t.a.v. de ledenadministratie.

-Ieder lid van de vereniging is tevens lid van de Atletiekunie, waarvoor jaarlijks 'bondscontributie' moet worden afgedragen. Bij wedstrijdatleten worden tevens de kosten van de wedstrijdlicentie in rekening gebracht.

De Atletiekunie berekent bij nieuwe leden eenmalig administratiekosten.

 

Contributie

De contributies worden per kwartaal geïnd door middel van automatische bankincasso. De incasso vindt telkens plaats in de eerste maand van elk nieuw kalenderkwartaal. Download hier het machtigingsformulier.

Leden die geen automatische incasso hebben, betalen 1x per jaar een bedrag van 5,75 euro extra aan administratie kosten.

 

Voor 2018 gelden bij De SVVA de onderstaande contributies:

Pupillen                  € 22,50 per kwartaal

Junior D en C         € 23,50 per kwartaal

Junior B en A          € 24,50 per kwartaal

G-Atleten            € 18,00 per kwartaal

Senior en Master   € 28,50 per kwartaal

Wandelaars           € 15,00 per kwartaal

Familiekorting: De SVVA kent een familiekortingsregeling. Deze geldt voor leden tot 18jaar. Voor het derde familielid bedraagt de korting op de contributie van de SVVA 50%. Het vierde en volgende familielid betalen geen contributie.

Daarnaast betaalt elk lid contributie aan de Atletiekunie:

8 t/m 11 jaar          € 14,85 per jaar

12 t/m  19 jaar       € 15,65 per jaar

Senior, Master       € 16,96 per jaar

recreanten en wandelaars

Dit bedrag wordt elk eerste kwartaal van het nieuwe jaar geïncasseerd. Dan wel het eerste kwartaal volgend op de aanmelding als lid van De SVVA.


Wedstrijdatleten betalen kosten voor hun wedstrijd licentie bij de Atletiekunie:

8 t/m 11 jaar           €  8,05   per jaar

12 t/m  19 jaar        € 14,30 per jaar

Senior en master    € 22,85 per jaar

Dit bedrag wordt elk eerste kwartaal van het nieuwe jaar geïncasseerd. Dan wel het eerste kwartaal volgend op de aanmelding als lid van De SVVA.

Nieuwe leden:

De Atletiekunie berekent eenmalig administratiekosten bij aanmelding: € 5,50. Dit bedrag wordt in het eerste kwartaal na aanmelding geïncasseerd.

Na 3 proeftrainingen meldt u zich aan als lid van De SV Veendam Atletiek. De contributie over het lopende kwartaal wordt naar rato in rekening gebracht. Voor de berekening gaan we er van uit dat een maand 4 weken kent en een kwartaal 12 weken.

 

 

Procedurewijzigingen

Alle wijzigingen betreffende afmelding, adres, telefoon, licentie enz. via bovengenoemd e-mail adres.


Procedure beëindigen lidmaatschap

Betaling van contributie dient steeds te geschieden tot en met het eind van het kwartaal waar binnen het lidmaatschap eindigt.

Opzeggingen voor het volgend jaar (ingaande 1 januari) moeten uiterlijk 24 november in het bezit van de ledenadministratie zijn.
Door de KNAU dienen opzeggingen zo vroeg gemeld te worden i.v.m. het verwerken van de jaarlijkse afmeldingen.
Derhalve kan dit nog tijdig doorgeven worden aan de KNAU en hoeft er geen bondsafdracht meer te betalen voor het hele jaar.

Geef je dit later door dan 24 november ben je alsnog verplicht om de afdracht voor het hele volgende jaar te betalen.

Opzeggingen kunnen gemeld worden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Let op dat indien een afzegging via het postbusnummer wordt verzonden het wel voor 23 november in bezit van de ledenadministratie moet zijn. Hier kan eventueel vertraging bij optreden en is men dus ook in dat geval bondscontributie over het volgende jaar verschuldigd.

Ledenadministratie