Actueel

Beste atleten,

Op 12 mei 2020 zullen de trainingen voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar weer worden hervat. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de protocollen die hiervoor opgesteld zijn. Deze protocollen vind je hier. Lees deze goed door! Er zal bij de trainingen een zogenaamde "corona-coördinator" aanwezig zijn om er op toe te zien dat iedereen zich aan de regels houdt. Om rekening te kunnen houden met de toestroom van sporters moet iedere atleet die wil deelnemen aan de training zich vooraf bij de trainer aanmelden (of door een ouder/verzorger laten aanmelden).

De belangrijkste punten voor ouders/verzorgers:

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer.
 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom.
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren)gepland staat.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,hoesten,benauwdheid en/of koorts.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°)en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer latensportenen naar buiten.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is ophet nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met dezepersoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorgeralleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt.
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdensals na de training van jouw kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden.
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om éénouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daargeldende protocol nageleefd moet worden.
 • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesprokenplek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is!

De belangrijkste punten voor de atleten:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid ofkoorts (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodatde organisatie rekening kan houden met de toestroom.
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kuntook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wachtop aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden.
 • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalvepersonen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar isdeze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

 

Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan waarbij de 1,5 meter afstand ook dan in acht moet worden genomen. Laat de groep bovendien uit niet meer dan 2 personen bestaan.