Archief 2012

Sinds vorig jaar staat bij de atletiekvereniging G atletiek op de agenda en is er een enthousiaste groep jongeren aan de slag. Na een pilot met de gemeente en NOVO is dit nu structureel opgepakt.

De G atleten zijn mensen in de leeftijd van 8 tot 80 jaar met een beperking. Alle facetten van de atletiek komen aan de orde. Het allerbelangrijkste is dat deze mensen er gewoon bij horen als volwaardige leden van de vereniging. In de groep heerst een groot "wij-gevoel", iedereen komt met plezier naar de trainingen. In de winterperiode wordt er getraind in de Sorghvliethal en in de zomermaanden gewoon op de atletiekbaan.

Het is van groot belang dat wij als vereniging ons maatschappelijk verantwoord voelen om juist deze groep medeburgers op te nemen binnen het verenigingsleven en ze vooral kunnen laten meedoen om te bewegen aldus voorzitter Roelf Swarts van SVVA. De samenwerking mat NOVO is dan ook een juiste keuze.

Marlies Krikke van de NOVO ondersteunt deze activiteit. Zij is begeleider met aandachtsgebied 'Voeding en Beweging' binnen Centrum voor Dagbesteding Het Poortgebouw in Veendam. Op deze locatie van NOVO draait al sinds 2007 het programma 'Voeding en Beweging'. Het doel van dit programma is dan de cliënten, allen volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, een gezondere leefstijl ontwikkelen. De samenwerking met de SVVA past perfect bij deze doelstelling. De cliënten krijgen hiermee een nieuwe activiteit aangeboden en de mogelijkheid om, midden in de samenleving, bij een gewone sportvereniging mee te draaien. Dit is voor hen niet vanzelfsprekend. Ze zijn actief bezig en voelen zich daarnaast een volwaardig lid van de samenleving. Dit vindt NOVO belangrijk voor haar cliënten.

NOVO en de atletiekvereniging SVVA werken samen