Geschiedenis van de SV Veendam Atletiek

Onderstaand een overzicht van historische feiten en gebeurtenissen van de SV Veendam Atletiek.

Reeds in 1983 wordt getracht in Veendam een atletiekvereniging op te richten. Het idee om de mogelijkheid tot oprichting van een atletiekvereniging te onderzoeken kwam van het bestuur van omnivereniging S.V. Veendam, die toen bestond uit een gymnastiek- en korfbalafdeling. Op kosten van de Omnivereniging werd een advertentie geplaatst in de regiobladen. Een vijftigtal personen reageerden.  Met deze opsteker ging Ludo Hamersma (trainer van de gymafdeling) met en aantal andere Veendammer atletiekliefhebbers zoals Jaap Haaijer, Emiel Gort, Be Lohof, Kees Plugge en Ankie Beenen, verder met het uitwerken van de plannen. Na veel voorbereidend werk kon op 22 maart 1984 de akte van oprichting passeren bij de notaris in aanwezigheid van Everhard Everts, Anneke Panjer en Gelinus Smit. De atletiekvereniging wordt officieel aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, ofwel K.N.A.U.. De clubkleuren zijn groen met wit. De eerste bestuursleden van de vereniging werden: Everhard Everts (voorzitter), Anneke Panjer (penningmeesteresse), Gea Leenstra (ledenadministratie), Emiel Gort (technisch adviseur) en Gelinus Smit (secretaris).

Uit de startblokken

Op maandag 2 april 1984 wordt op het manifestatieterrein (wielerbaan) achter de Sorghvliethal met de eerste trainingen gestart. Kees Plugge neemt de recreatieve loopgroep voor zijn rekening en Bé Lohof neemt de wedstrijdlopers onder handen. In de gymzaal aan de Kleine Vaartlaan krijgt de jeugd de nodige aandacht van trainer Ludo Hamersma.

Al op 30 april 1984 organiseert de nieuwe club de eerste coopertest.

In augustus 1984 blijkt reeds dat de club haar bestaanrecht heeft bewezen. In een half jaar na de oprichting heeft de club reeds 90 leden. Na een zeer langdurige en moeizame wordingsgeschiedenis van de club een duidelijk bewijs dat de "moeder der sporten" ook in Veendam bestaansrecht heeft. De ledengroei zet door. Van 125 leden in november 1985 naar ruim 160 leden in 1986. In 1993 wordt een nieuwe grens overschreden: Bianca Middel wordt als 200ste lid ingeschreven. Op dit moment, peildatum 1 juli 2014. Een aantal leden is vanaf de oprichting nog steeds lid van de vereniging. Het betreft: Bé Lohof, Jans Kuiper, Piet Pentinga en Gelinus Smit.

Het bestuur gaat voortvarend te werk. Op 11 augustus 1984, dus reeds na een half jaar, worden de eerste clubkampioenschappen georganiseerd. Omdat de club nog niet over een eigen accommodatie beschikt, gebeurt dit op de atletiekbaan van Jahn II te Stadskanaal.

Niet alleen in ledengroei valt de club, ook op sportief gebied tellen de Veendammer atleten mee. In veel wedstrijden behalen zij sportieve resultaten. Tijdens de sportverkiezing in 1986 wordt marathonloper Henk Loots uitgeroepen tot sportman van het jaar 1985 van de gemeente Veendam. Hierna zullen nog vele atleten een hoog niveau bereiken.

In 1994 gelukt het een Veendammer atleet om voor het eerst door te dringen tot de nationale top. De eer valt te beurt aan Leo Ensing. Als pupil A wordt hij Nederlands Kampioen op de 1000 meter. Hier blijft het niet bij. Andere atleten volgen zijn voorbeeld. In 2009 wordt voor de tiende maal een Veendammer atleet Nederlands Kampioen, namelijk Didier Senay op de 5 km baan in de categorie van de masters 50. De lijst met namen van de Veendammer atleten die het tot Nederlands Kampioen hebben gebracht, hangt in het clubhuis en is op deze pagina te vinden.

Kunststofbaan

Nadat de wielerbaan bij de Sorghvliethal niet meer beschikbaar was, werd er door de senioren getraind op het terrein van de vv Wildervank. Het betrof hier een 300 meter grasbaan. In 1988 wordt er gesproken over een kunststofbaan. Door de herinrichting van het sportpark Wildervank en mede door de komst van het asielzoekerscentrum wordt de aanleg van een kunststofbaal bespoedigd. In het voorjaar van 1991 wordt begonnen met de aanleg van een zesbaans kunststofbaan. Het vergt een investering van 1,4 miljoen gulden. De gemeente Veendam wordt eigenaar van de baan. De atletiekvereniging is hoofdgebruiker. Op 5 september 1991 wordt de baan opgeleverd. De baan in Wildervank is dan de tweede Groninger kunststofbaan. Op zaterdag 12 september 1991 vindt dan de officiële opening plaats door gedeputeerde Herman Vos. De gedeputeerde lost het eerste startschot op de atletiekbaan. Daarna nemen de atleten bezit van de baan. Het oudste lid, Piet Pentinga en de jongste leden, Patrick Hamminga, Sandra Wever en Anita Vedder zijn de eersten die hun schreden op de baan zetten.

Clubhuis

In september 1992 is er zicht op een clubhuis. Het gebouw wordt gekocht, door een sponsor vervoerd en in elkaar gezet en door een aantal leden met veel inzet afgewerkt en in een mooie groen en witte verf gezet, de kleuren van de vereniging. Op zaterdag 8 mei 1993 vindt de officiële opening plaats van het clubhuis. Onder toeziend oog van voorzitter Ede Staal mag Piet Pentinga, de nestor van de club, de naam van het nieuwe clubhuis onthullen.De naam van het clubhuis wordt Baan 7. De bedenker van deze naam is Piet Pentinga.

Trofee van Verdienste

Deze trofee, naar een idee van Piet Pentinga, wordt jaarlijks uitgereikt aan dat lid of die leden die zich het laatste jaar het meest hebben ingezet voor de vereniging. Deze inzet kan zowel blijken uit sportief, bestuurlijk of andere inspanning voor de vereniging. De lijst met namen van atleten die ooit de Trofee van Verdienste in ontvangst mochten nemen hangt in het clubhuis en is ook hier te vinden.

Brand

Het is herfst 1997. De atletiekvereniging zag het wel aankomen, maar kon het niet voorkomen. De vernielingen de afgelopen twee jaar aan de polsstokhoogspringmat, deed het ergste vermoeden. Op zaterdagmiddag 11 oktober 1997 wordt op klaarlichte dag door spelende jongens de polsstokhoogspringmat in brand gestoken. Een schadepost van 15.000 gulden. De atletiekvereniging zit met de handen in het haar. De mat kan alleen worden beschermd met een overkapping, kosten: 24.000 gulden, en dat geld is er niet. Voor de vereniging een zwarte dag. De vereniging moet het in de toekomst zonder polsstokhoogspringmat stellen.

Loopcircuit

In 2001 gaat het Univé Loopcircuit van start met 12 wedstrijden. De initiatiefnemer is Harm Noor uit Stadskanaal, bekend speaker van de RUN en andere wedstrijden. Het circuit is een samenwerkingsverband tussen A.V. Aquilo uit Winschoten, Runners Stadskanaal en de S.V. Veendam Atletiek. De drie verenigingen organiseren elk vier wedstrijden. Het blijkt een schot in de roos. Bij de eerste wedstrijd, de Nieuwjaarsloop in Stadskanaal op 6 januari 2001 verschijnen maar liefst 400 deelnemers aan de start. Door gebrek aan vrijwilligers heeft SV Veendam Atletiek in 2017 afscheid moeten nemen van het loopcircuit.

Verandering van kleur

In 2003 gaat de vereniging over op een nieuw clubtenue. Het oude groen met wit voldoet niet meer. Na intensief overleg, waarbij ook de jeugd wordt betrokken, wordt uiteindelijk gekozen voor de kleuren rood/wit met zwart broekje. Eén en ander heeft gevolgen voor de overige activiteiten van de vereniging. Omdat ook de vlag van de vereniging niet meer presentabel is, wordt besloten een nieuwe vlag aan te schaffen, uiteraard in de kleuren rood met zwart. Het clubhuis, ooit geschilderd in de kleuren groen met wit, wordt bij de eerstvolgende opknapbeurt eveneens voorzien van de kleuren rood met wit.

Opstapcursus

Op 13 april 2005 begint de SV Veendam Atletiek met een opstapcursus voor beginnende lopers. De cursus is bedoeld voor mensen met weinig of geen loopervaring die willen beginnen met een gezonder leefpatroon of hun conditie willen verbeteren. De cursus is een vervolg op een hardloopcursus onder de naam "Fit in 2004", waarmee de vereniging in november 2003 een aanvang nam. Het programma bestaat uit een wekelijkse presentatie met informatie over voeding, kleding, blessurepreventie, trainingen etc. Anno 2018 wordt er nog steeds jaarlijks een nieuwe opstapcursus georganiseerd.

Special Olympics

In 2006 is de gemeente Veendam samen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer het decor van de Special Olympics. Het vergt heel veel voorbereidingswerk. Tijd en moeite werden niet gespaard. Dankzij de hulp van veel vrijwilligers lukt het allemaal. Op 10 en 11 juni 2006 wordt onder ideale weersomstandigheden het atletiek-onderdeel van de Special Olympics op de baan in Wildervank afgewerkt.

Ereleden

De vereniging kent ereleden. De ledenvergadering kan hiertoe beslissen. Aan de volgende atleten is het erelidmaatschap toegekend: Bé Lohof (1993), Piet Pentinga (2000) en Gelinus Smit (2009).

25 jarig bestaan

De vereniging vierde op 19 september 2009 haar 25-jarig bestaan met een gezellig etentje bij een chinees restaurant. Daaraan voorafgaand vonden 's middags op het atletiekveld onderlinge wedstrijden plaats.

In 2014 vierde de club met een BBQ en een open dag/clubdag voor al haar leden en overige geinteresseerden.

Op naar de 35 jaar in 2019!