De ledenadministratie wordt verzorgd door Wietze Pathuis. Voor contact met de ledenadministratie kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Lid worden?

Als je lid wilt worden kun je in ieder geval drie keer gratis meetrainen om daarna een beslissing te nemen of je lid wilt worden. 

 

Procedure aanmelden

  • Je meldt je aan bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De link naar inschrijfformulier vind je hieronder:
  • Het lidmaatschap gaat direct in na ontvangst door de ledenadministratie van het volledig ingevulde aanmeldformulier.
  • Het aanmeldformulier samen met het machtigingsformulier voor doorlopende incasso allebei ondertekend inleveren bij de train(st)er of per mail naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Ieder lid van de vereniging is tevens lid van de Atletiekunie, waarvoor jaarlijks 'bondscontributie' moet worden afgedragen. Bij wedstrijdatleten worden tevens de kosten van de wedstrijdlicentie in rekening gebracht. Alle jeugdleden hebben automatisch een wedstrijdlicentie.
  • De Atletiekunie berekent bij nieuwe leden eenmalig administratiekosten.

 

Contributie

De contributies worden per kwartaal geïnd door middel van automatische bankincasso. De incasso vindt telkens plaats in de eerste maand van elk nieuw kalenderkwartaal. Download hier het machtigingsformulier.
Leden die geen automatische incasso hebben, betalen 1x per jaar een bedrag van € 5,75 extra aan administratie kosten.

 

Voor 2022 gelden de onderstaande contributies voor SV Veendam Atletiek:

Pupillen 

 € 27,- per kwartaal

Junioren D en C

 € 28,- per kwartaal

Junioren B en A

 € 29,- per kwartaal

VB-atleten

 € 21,- per kwartaal

Senioren en Masters                 

 € 33,- per kwartaal 

Wandelaars

 € 18,- per kwartaal

 

Contributie Atletiekunie 2022 per jaar:

Basiscontributies

 

Basiscontributie pupillen

€  16,25

Basiscontributie junioren

€  17,15

Basiscontributie senioren/masters

€  18,55

Basiscontributie recreanten/overigen        

€  18,55

Basiscontributie wandelaars

€  18,55

Wedstrijdlicenties

 

Wedstrijdlicentie pupillen

€   8,80 

Wedstrijdlicentie junioren

€  15,65

Wedstrijdlicentie senioren/masters

€  25,05

 
De leeftijdsindeling is de vinden op de website van de Atletiekunie
 
  • Administratiekosten nieuw aangemelde of gereactiveerde leden € 8,20. Hierop wordt een korting van € 3,20 gegeven.
  • Overschrijvingskosten wedstrijdatleten € 11,20.
  • Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.

 

Wijzigingen doorgeven

Alle wijzigingen betreffende afmelding, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, licentie enz. graag mailen naar het secretariaat.

 

Procedure beëindiging lidmaatschap

Opzeggingen voor het volgende jaar (ingaande 1 januari) moeten uiterlijk 24 november in het bezit van de ledenadministratie zijn.
Door de Atlertiekunie dienen opzeggingen zo vroeg gemeld te worden i.v.m. het verwerken van de jaarlijkse afmeldingen.
Derhalve kan dit nog tijdig doorgeven worden aan de Atletiekunie en hoeft er geen bondsafdracht meer te betalen voor het hele jaar.

Geef je dit later door dan 24 november ben je alsnog verplicht om de afdracht voor het hele volgende jaar te betalen.

Opzeggingen kunnen gemeld worden bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Let op dat indien een afzegging via het postbusnummer wordt verzonden het wel voor 23 november in bezit van de ledenadministratie moet zijn. Hier kan eventueel vertraging bij optreden en is men dus ook in dat geval bondscontributie over het volgende jaar verschuldigd.

 

Privacyverklaring SV Veendam Atletiek

SV Veendam Atletiek, gevestigd aan de Woortmanslaan 1 (Clubhuis Baan 7), Sportpark, Wildervank, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Postbus 372, 9640 AJ Veendam
Tel. 06 54 71 70 12.
De functionaris gegevensbescherming is te bereikten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SV Veendam Atletiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging of vertegenwoordiger van een kind jonger dan 16 jaar, die lid is van onze vereniging. Je hebt deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SV Veendam Atletiek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SV Veendam Atletiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming
SV Veendam Atletiek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SV Veendam Atletiek) tussen zit. SV Veendam Atletiek gebruikt het volgende computerprogramma:
• Ledenregistratie van de atletiekunie omdat de leden van de atletiekunie aanvullend verzekerd zijn, korting krijgen op themadagen, leden kunnen meedoen aan cursussen/opleidingen en ze kunnen gebruik maken van diensten van de bond zoals meedoen aan de competitie of andere wedstrijden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SV Veendam Atletiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
SV Veendam Atletiek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SV Veendam Atletiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SV Veendam Atletiek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SV Veendam Atletiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

SV Veendam Atletiek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SV Veendam Atletiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Subcategorieën