Wedstrijdsecretariaat SV Veendam Atletiek

Taken van de wedstrijdsecretaris:

  • Informatie verstrekken aan (wedstrijd)leden over wedstrijden.
  • Het publiceren van, zo mogelijk, alle prestaties van atleten in clubblad in de rubriek "Tussen start en finish" en op de website.
  • Het schrijven van wedstrijdverslagen van behaalde resultaten voor de media (o.a. De Koerier, De Veendammer, HS-krant, Weekblad Tussenklappen).
  • Het bijhouden van clubrecords per categorie door middel van het verzamelen van uitslagen waaraan atleten hebben deelgenomen.
  • Publiceren van de clubrecords in het clubhuis en op der website.
  • Bijwonen van bestuursvergaderingen en verslag doen vanuit het wedstrijdsecretariaat.

 

Contact naar de wedstrijdsecretaris.

Vacant

Het mailadres moet nog worden aangemaakt