Het bestuur van de vereniging bestaat uit het dagelijks- en algemeen bestuur. 

Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit:

 

Functie

Janneke Kraan

Voorzitter

Annemarie Wieringa

Penningmeester

Niesje Munneke

Secretaris

 
Het dagelijks bestuur vormt samen met een aantal vertegenwoordigers binnen de vereniging het algemeen bestuur:
 
 

 

Functie

Kirsten Vegt

Technische commissie

Alyda Kiel/Marian Slim

G-Atleten

Mirjam Stol

Jeugdcommissie

Vacant

Wedstrijdsecretariaat