Borgerswold Loop 2024

Van maandag 27 mei t/m zondag 2 juni 2024 organiseert Veendam Beweegt de tweede editie van de Veendammer Sportweek. SV Veendam Atletiek organiseert op woensdagavond 29 mei 2024 de Borgerswold Loop. Een gezellige recreatieve loop voor iedereen vanaf 6 jaar in het mooie Borgerswold.

Adres inschrijflocatie en start/finish
Luchtballonveld/evenemententerrein,
Fauna
9642 LX Veendam
(Volg de bruine bordjes 'luchtballonveld' en/of de witte bordjes van SV Veendam Atletiek)


Inschrijving

De voorinschrijving verloopt via inschrijven.nl. De voorinschrijving is geopend tot en met 23 mei 2024. De startnummers worden niet thuisgestuurd, maar kunnen afgehaald worden op 29 mei op het evenemententerrein. Bij geen deelname volgt er geen restitutie van het inschrijfgeld. 
Na-inschrijving is mogelijk op de dag zelf op het evenemententerrein vanaf 17:45 uur tot 30 minuten voor de start (per categorie).

Tarieven
- Jeugd t/m 16 jaar via voorinschrijving € 3,00 (t/m 23 mei via inschrijven.nl)
- Jeugd t/m 16 jaar via voorinschrijving € 4,00 (op 29 mei op het evenemententerrein)

- Vanaf 17 jaar via voorinschrijving € 6,00 (t/m 23 mei via inschrijven.nl)
- Vanaf 17 jaar via voorinschrijving € 7,50 (op 29 mei op het evenemententerrein)

Programma
- 17:45 uur opening inschrijving op het luchtballonveld/evenemententerrein in Borgerswold
- 18:45 uur start jeugdloop 800 meter | 6 t/m 9 jaar
- 18:55 uur start jeugdloop 1.600 meter | 10 t/m 12 jaar
- 19:30 uur start alle deelnemers vanaf 13 jaar | 2,7 - 5,4 - 8,1 km

Routes

Voor de jeugd t/m 12 jaar hebben we een mooie compacte en uitdagende crossronde uitgezet rondom het evenemententerrein

Alle deelnemers vanaf 13 jaar lopen een afwisselende ronde van 2,7 km (keuze uit 1, 2 of 3 rondes) met verharde en onverharde ondergrond.


Voorzieningen
Op het evenemententerrein is een verzorgingspost aanwezig. Er is een mobiele toiletvoorziening. Er is geen douche-/kleedgelegenheid.

Prijzen en uitslagen

De Borgerswold Loop is een recreatieve loop zonder tijdsregistratie en einduitslagen. Wel staat er bij de start/finish een grote finishklok, zodat deelnemers hun eigen eindtijd kunnen zien. 

Alleen bij de jeugdlopen t/m 12 jaar wordt een uitslag opgemaakt en is er wel een prijsuitreiking voor de eerste drie deelnemers per categorie. De jeugdcategorieën zijn:

- 800 meter meisjes 6 en 7 jaar
- 800 meter jongens 6 en 7 jaar
- 800 meter meisjes 8 en 9 jaar
- 800 meter jongens 8 en 9 jaar
- 1.600 meter meisjes 10 t/m 12 jaar
- 1.600 meter jongens 10 t/m 12 jaar

Algemene voorwaarden/ privacy verklaring
De Borgerswold Loop wordt georganiseerd door SV Veendam Atletiek. Deelname aan de Borgerswold Loop is op eigen risico en verantwoording. 

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Veendam Atletiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
– Door uw inschrijving voor het evenement verklaart u akkoord te gaan met eventuele plaatsing van foto’s en/of video’s van u tijdens de Borgerswold Loop op onze website, op onze Facebookpagina en op ons Instagramaccount.
SV Veendam Atletiek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit door te mailen naar info@svveendamatletiek.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Het inschrijven van deelnemers voor het loopevenement en toekennen van startnummers.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het inschrijven van deelnemers.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV Veendam Atletiek de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
- NAW-gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Lid van atletiekvereniging en lidmaatschapsnummer
Uw persoonsgegevens worden door SV Veendam Atletiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de tijd nodig voor de loop en de afronding hiervan en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Na inschrijving van uw gegevens via inschrijven.nl worden de gegevens verwerkt door Iwan.nl B.V.
Met deze organisatie is een verwerkingsovereenkomst inzake de geheimhouding en verwerking
van persoonsgegevens afgesloten.

Contact

SV Veendam Atletiek

Bezoekadres
Woortmanslaan 7
9648 AA Wildervank

Social

SponsorKliks, gratis sponsoren!