Veilig Sportklimaat

SV Veendam Atletiek hecht veel waarde aan en veilig sportklimaat voor iedereen. Daarom hebben we een aantal (preventieve) voorwaarden gesteld. Deze zijn ook opgenomen in ons Huishoudelijk Reglement.

Vertrouwenscontactpersonen

Het bestuur benoemt minimaal één en bij voorkeur twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) die binnen de vereniging fungeren als vraagbaak voor advies of aanspreekpunt voor meldingen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en heeft geen verantwoordingsplicht aan het bestuur. Op dit moment hebben we één VCP. We proberen hier nog een tweede persoon (vrouw) aan toe te voegen. 

Gedragsregels

Ten behoeve van het creëren van een veilig sportklimaat voor alle leden stelt het bestuur gedragsregels vast voor bestuurders, vrijwilligers, trainers, begeleiders, sporters en ouders. Aanvullend op de genoemde gedragsregels kunnen protocollen opgesteld worden inzake het voorkomen van pesten, discriminatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle trainers, assistent-trainers en bestuursleden zijn verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag (hierna: VOG) aan te leveren bij de secretaris. Het DB kan naast de genoemde functies ook voor andere vrijwilligersfuncties de verplichting stellen om een VOG aan te leveren bij de secretaris. (Voor vrijwilligers van sportverenigingen is het aanvragen van een VOG gratis. Wanneer er in de toekomst wel kosten zijn voor het aanvragen van een VOG, worden deze vergoed door de vereniging.)

E-learning "Sportplezier en Veiligheid"

Aanvullend op de VOG zijn alle trainers verplicht om de om de e-learning "Sportplezier en veiligheid" te volgen (of andere daaropvolgende cursussen). Eventuele kosten voor de e-learning worden door de vereniging vergoed.

Contact

SV Veendam Atletiek

Bezoekadres
Woortmanslaan 7
9648 AA Wildervank

Social

SponsorKliks, gratis sponsoren!